Загальна сума: 0 грн

Публічна оферта

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та застосовують чинне законодавство України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

2.2. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

2.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору.

2.4. Датою укладення Договору-оферти та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата здійснення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині Автобан, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження про оформлення замовлення. Придбання товару в даному інтернет – магазині вважається усним підтвердженням факту приєднання до умов договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець має право на оформлення замовлення будь якого Товару, який розміщено на сайті та є в наявності.

3.2. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці веб сайту інтернет – магазину шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик» або зробивши замовлення за номерами телефонів, зазначених на сайті.

3.3. Опрацювання замовлення через кнопку «Кошик», відбувається Продавцем протягом 1 робочого дня. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня.

3.4. Факт отримання від Продавця підтвердження оформленого замовлення Покупця є беззаперечним фактом прийняття умов цього Договору, в тому числі згоду Покупця на розсилку йому листів на електронну пошту стосовно статусу його замовлення.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та зазначаються на сайті Інтернет-магазину Автобан.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті Інтернет-магазину Автобан на сторінці Доставка та оплата.

4.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару. Остаточна вартість замовлення визначається Продавцем після погодження замовлення в телефонному режимі з Покупцем.

4.5. Доступні способи і особливості здійснення оплати обраних Покупцем Товарів зазначені на сторінці Веб-сайту Доставка та оплата або повідомляються іншим чином в залежності від обраного способу оплати Замовлення.

4.6. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця.

4.7. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення.

5. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто. Порядок доставки зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту Доставка та оплата.

5.2. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем і в належному стані і якості.

5.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними зазначеними на сайті інтернет – магазину у розділі Контакти.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

6.1. При отриманні Товару на складі служби доставки, в магазині Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності. Отримання товару є підтвердженням того, що Покупець не має претензій к якості, зовнішньому вигляду, кількості та комплектності. Після отримання Замовлення претензій к кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником служби доставки або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото – або відео зйомки.
Протягом 1 (одного) робочого дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, згідно інформації, розміщеної на сторінці Політика повернення.

6.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, вважається, що Покупцем отриманий Товар у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

6.4. У разі вимоги Покупця про повернення Товару через його неналежну якість, він зобов’язаний передати такий Товар Продавцю для проведення експертизи. Така експертиза проводиться за рахунок Покупця. Якщо експертиза підтвердить, що Товар належної якості, Товар повертається Покупцю для подальшого використання.

6.5. Покупець (фізична особа) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару належної якості має право повернути або обміняти його на аналогічний у Продавця, в якого він був придбаний, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови, що такий Товар не був у використанні та збережено його комплектність та упаковку. У такому випадку послуги перевізника та витрати, що пов’язані з оформленням замовлення оплачує Покупець.

6.7. У будь – якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець зобов'язаний:

7.1.1. виконувати умови даного Договору;

7.1.2. передати Покупцю Товар відповідно до оформленого замовлення і умов даного Договору;

7.1.3. перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2.2. Продавець залишає за собою право невиконання зобов’язань по Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили або у випадку відсутнього в наявності Товару.

7.2.3. Змінювати цей Договір, ціни на Товар і тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку.

7.2.4. Акцептуючи цю оферту, Покупець виражає згоду і дозволяє Продавцю, обробляти свої персональні дані, у тому числі

  • прізвище,
  • ім'я,
  • по батькові,
  • адреса,
  • мобільний телефон,
  • адреса електронної пошти.

Покупець дозволяє збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Продавця з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але, не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта.
Покупець виражає згоду і дозволяє Продавцю і контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця. Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, вказаних в справжній оферті, його персональні дані, отримані Продавцем, можуть бути передані третім особам, яким Продавець може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, за умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних і безпеки персональних даних при їх обробці.
При передачі вказаних даних Покупця Продавець попереджає осіб, які одержують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Продавця повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку і використання, а також зажадати виключення або виправлення/доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я Продавця на поштову адресу. Дана Покупцем згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана за допомогою письмової заяви Покупця відіслану на поштову адресу Продавця.

7.2.5. Використати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. Файли «cookies» містять невеликі фрагменти тексту і використовуються для зберігання інформації про роботу веб-браузерів. Вони дозволяють зберігати і отримувати ідентифікаційні відомості та іншу інформацію на комп'ютерах, телефонах і інших пристроях.

7.2.6. Продавець має право направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e–mail розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження і тому подібне. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

7.2.7. Продавець має право в односторонньому порядку відмінити Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем строку оплати більш ніж на один банківський день.

7.3. Покупець зобов'язаний:

7.3.1. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

7.3.2. При отриманні Товару, впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом його огляду. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник служби доставки або Продавця.

7.4. Покупець має право:

7.4.1. оформити замовлення в Інтернет – магазині;

7.4.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.4. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

9.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

9.3. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.6. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.